Brukervilkår

1. Generelt

1.1. Drive tilbyr en handelsplattform for salg av nye og brukte biler og relaterte tjenester ("Tjenesten") på www.drive.no, tilknyttede sider og mobilapplikasjon ("Plattformen") for sine besøkende. Drive leverer Tjenesten i samsvar med disse bruksvilkårene for Plattformen ("Bruksvilkårene").

1.2. Disse bruksvilkårene er mellom deg og Drive Mobility AS, org. nr 930712256, Rosenkrantz gate 15, 0160 Oslo ("Drive"). Ved å bruke plattformen godtar du å overholde vilkårene for bruk.

1.3. Drive forbeholder seg retten til å endre bruksvilkårene fra tid til annen. Slike endringer vil tre i kraft fra den datoen Drive legger ut endringer på Plattformen eller på annen måte informerer deg om endringene. Hvis du ikke godtar endringene, vil du ikke få lov til å fortsette å bruke tjenesten.

2. Registrering av medlemskap

2.1. Brukerkontoen hos Drive er gratis.

2.2. Registrering av medlemskap krever at du er minst 18 år eller har foreldrenes godkjenning.

2.3. Du forplikter deg til å sikre at informasjonen du oppgir er nøyaktig og fullstendig, og at innloggingsdetaljer for brukerkontoen holdes sikre og konfidensielle. Du er ansvarlig for all tilgang til plattformen gjennom din brukerkonto og internettforbindelse, selv om tilgangen er av en annen person.

2.4. Alle profilbilder for en brukerkonto blir lastet opp til plattformen, gjennomgås og må godkjennes av Drive. Drive forbeholder seg retten til ikke å godkjenne opplasting av et profilbilde hvis det inneholder ulovlig, opphavsrettslig beskyttet eller støtende innhold.

2.5. Drive har rett til å nekte registrering hvis du tidligere har brutt våre vilkår for bruk eller gjeldende lovgivning.

2.6. Drive kan sende deg meldinger og/eller e-post angående endringer eller nye funksjoner i tjenesten. Denne kommunikasjonen er en del av tjenesten og kan ikke velges bort.

3. Selg bilen til forhandler

3.1. Kunder som er registrerte medlemmer har mulighet til å bruke tjenesten Selg bilen din til forhandler, der kunden legger ut en annonse som deles med utvalgte forhandlere. Kunden forplikter seg til å overholde Drives krav til de til enhver tid gjeldende annonsene.

3.2. Tjenesten Selg bilen din til forhandler er gratis.

3.3. Når du bruker tjenesten Selg bilen din til forhandler, forplikter du deg ikke til å selge bilen din. Tjenesten er kun for å la bilforhandlere legge inn bud på bilen din. Det betyr at bilforhandlerne forteller deg hva de vil kjøpe bilen din for, du bestemmer selv om du vil selge bilen din eller ikke.

3.4. Kunden legger inn en annonse ved å oppgi registreringsnummer og kjørelengde, deretter legger Drive til de relevante bildetaljene. Kunden har mulighet til å legge ved en melding samt bilder.

3.5. Hvis du legger ut en annonse på plattformen, garanterer du at:

(a) annonsen ikke krenker opphavsretten til noen tredjepart; og

(b) du har alle nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker og tillatelser til å legge inn annonsen.

3.6. Hvis du bryter vilkårene for bruk, forplikter du deg til å holde Drive skadesløs hvis en tredjepart krever kompensasjon på grunn av innholdet i annonsen eller hvis du på annen måte har handlet i strid med vilkårene for bruk eller gjeldende lov.

3.7. Når du legger ut annonser på Plattformen, gir du Drive en ikke-eksklusiv, fri og overførbar rett (med rett til å viderelisensiere) til å bruke, reprodusere, distribuere og vise annonsene i forbindelse med levering av Tjenesten.

3.8. Drive har alltid rett til å forhindre videre spredning og fjerne annonser fra plattformen når som helst. Drive skal varsle deg hvis denne retten utøves.

3.9. Når du legger ut en annonse i tjenesten Selg bilen din til forhandlere, inngår du en avtale med Drive om å overholde disse bruksvilkårene. Som hovedregel har du 14 dagers angrerett når du inngår avtale på nett, men siden du ber om at tjenesten startes umiddelbart, må du gi avkall på angreretten for tjenesten.

4. Kjøp online

4.1. Kjøp online er en digital kjøpsstrøm av personbiler fra utvalgte forhandlere på Drive.no. Drive gir deg som forbruker muligheten til å reservere og forberede kjøp av en bil online.

4.2. Bilene som er tilgjengelige på Drive.no og i kjøpsflyten på nett, er et tilbud. Når du reserverer en bil gjennom Kjøp online, gir du et tilbud til forhandleren om å kjøpe bilen. Kontrakter oppstår først når forhandleren godtar tilbudet ditt.

4.3. Drive er ikke ansvarlig for, og gir ingen garantier for, utvalget av biler som tilbys i Kjøp online. I tilfelle en bil ikke lenger er tilgjengelig for kjøp, vil forhandleren varsle deg.

4.4. I henhold til norsk lov har du som forbruker generelt 14 dagers angrerett for fjernkontrakter og kontrakter utenfor bilforhandlerens forretningslokaler. Denne angreretten gjelder likevel ikke dersom du besøker forhandlerens forretningslokaler for å prøvekjøre bilen eller signere avtalen, eller på annen måte i forbindelse med bilkjøpet.

4.5. Drive har ingen kontroll over og deltar ikke i avtalen mellom deg som forbruker og bilforhandleren.

5. Tillatt bruk

5.1. Din bruk av plattformen skal være i samsvar med reglene for oppførsel som er angitt i disse bruksvilkårene, og du samtykker i å ikke:

(a) bruke plattformen til uredelige eller ulovlige formål;

(b) forstyrre eller forstyrre driften av plattformen eller serverne eller nettverkene som brukes til å levere plattformen eller bryte krav, prosedyrer, retningslinjer eller reguleringer av slike nettverk;

(c) få tilgang til tjenesten gjennom andre metoder enn grensesnittet vi tilbyr deg.

(d) overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig virus, ormer eller trojanske hester, eller annen skadelig programvare eller kode, eller på annen måte skade eller negativt påvirke plattformen eller tjenesten;

(e) reprodusere, kopiere, selge, videreselge eller på annen måte utnytte for kommersielle formål noen del av, bruk av eller tilgang til plattformen;

(f) modifisere, tilpasse, oversette, foreta omvendt utvikling, dekompilere eller demontere noen del av plattformen;

(g) fjerne eventuelle merknader om opphavsrett, varemerke eller annen eiendomsrett fra plattformen eller fra materiale som stammer fra plattformen;

(h) opprette en database ved systematisk nedlasting og lagring av innhold fra plattformen, eller ved bruk av roboter eller indekseringsteknikker; eller

(i) bruke en manuell eller automatisk enhet til å samle inn innholdet på plattformen eller reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av plattformen uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke.

5.2. Til tross for det foregående gir vi operatører av offentlige søkemotorer på nettet en begrenset rett til å bruke applikasjoner for innhenting av søk for å reprodusere materiale fra plattformen utelukkende for formålet og i den grad det er nødvendig for å opprette offentlig tilgjengelige søkeindekser av slikt materiale og utelukkende i forbindelse med hver operatørs offentlige online søketjeneste.

5.3. Drive forbeholder seg retten til å blokkere eller suspendere en bruker som misbruker, manipulerer eller bruker tjenestene i strid med vilkårene for bruk, inkludert, men ikke begrenset til, kravene som gjelder for bruken av plattformen i avsnitt 5.1.-5.2.

6. Kommunikasjon

6.1. All kommunikasjon, meldinger så vel som bilder, på Plattformen eller i andre kanaler skal selvfølgelig gjøres på en god måte. Når du bruker tjenesten, godtar du å ikke:

(a) ærekrenke, trakassere, true, misbruke, oppføre seg på en støtende måte eller på annen måte krenke andres rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, andres privatliv eller ytringsfrihet;

(b) utgi seg for å være en annen person eller enhet, feilaktig erklære eller på annen måte feilaktig fremstille tilknytning til en person eller enhet i forbindelse med plattformen;

(c) uttrykke eller antyde at vi støtter ethvert krav du fremsetter; eller

(d) bruke tjenesten til markedsføringsformål uten vår forutgående tillatelse.

6.2. Drive forbeholder seg retten til å blokkere og forhindre meldinger som bryter som avsnitt 6.1.

7. Immaterielle rettigheter

7.1. Drive eller Drives lisensgivere eier alle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter knyttet til tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, varemerker, design, opphavsrett og patenter. Du erverver ingen immaterielle rettigheter eller andre rettigheter i tjenesten.

7.2. Du er velkommen til å dele annonser til personlig bruk. Du kan imidlertid ikke dele annonser i stor skala eller i kommersiell sammenheng. Du kan ikke skrive ut eller på annen måte lage kopier av noe slikt innhold eller på annen måte bruke Drives varemerke uten Drives uttrykkelige samtykke på forhånd.

8. Behandling av personopplysninger

Vi kan behandle personopplysninger når du bruker tjenesten. Du kan lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring. I tilfelle du protesterer mot vår behandling av dine personopplysninger, har du ikke lenger rett til å bruke tjenesten.

9. Erstatningsansvar

9.1. Vi leverer plattformen "som den er" og er ikke ansvarlige for kvaliteten, fullstendigheten eller nøyaktigheten av innhold som er lagt ut på plattformen, inkludert, men ikke begrenset til, annonser. Vi påtar oss intet ansvar for økonomiske eller andre beslutninger du tar basert på din bruk av tjenesten eller for tjenester eller produkter du kjøper fra noen av våre partnere eller fra separate tredjeparter. I den grad loven tillater det, utelukker vi uttrykkelig:

(a) alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan være inkludert ved lov i disse bruksvilkårene; og

(b) ethvert ansvar overfor deg, enten som følge av disse bruksvilkårene eller på annen måte i forbindelse med din bruk av plattformen.

9.2. Ansvarsbegrensningen i dette avsnitt 9 er omfattende og gjelder for alle skader, inkludert direkte og indirekte skader, inkludert tap av omdømme, tap av forretnings- eller forretningsmulighet, tap av inntekt eller tap av forventede besparelser, eller tap av og/eller skadet data eller informasjon. Denne ansvarsbegrensningen gjelder for forbrukere i den grad ansvaret kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, relevante forbrukerbeskyttelseslover.

9.3. Plattformen kan inneholde lenker til andre nettsteder og online fasiliteter. Vi er ikke ansvarlige for og støtter ikke slike eksterne nettsteder eller hjelpemidler. All bruk av tredjeparts nettsteder skjer på egen risiko.

10. Støtte

Hvis du har spørsmål om tjenesten, kan du kontakte Drives kundeservice hver ukedag mellom kl. 08.00 og 16.00 angående tjenesten. Supportspørsmål kan sendes til info@drive.no eller stilles via chat. De vanligste spørsmålene om tjenesten finner du på www.drive.no/kundeservice.

11. Tvisteløsning og lovvalg

11.1. Klager vedrørende tjenesten kan sendes skriftlig til Drive via e-post info@drive.no eller brev til Drive Norge AS, Rosenkrantz gate 15, 0160 Oslo.

11.2. Hvis vi ikke finner en felles løsning på klagen din, skal tvister som oppstår som følge av disse bruksvilkårene løses i en generell domstol i samsvar med norsk lov.

11.3. Du har også muligheten til å sende inn klagen din på Europakommisjonens nettbaserte plattform: www.ec.europa.eu/odr.

Selg bilen din raskt, trygt og gratis

Skriv inn registreringsnummer og kjørelengde for å motta tilbud fra forhandlere
km